Kompetence

Fokus 1: Kan skrive tekster med én pointe pr. tekstafsnit

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne skal finde et citat som peger på teksten overordnede tema, og skrive 10 linjer om citatets kobling til det overordnede tema.

Eksempel på øvelsen brugt i dansk

Eleverne har læst SÅM ”Kvindens skaber”

Instruktion til eleverne

Lektie til modulet: læs SÅM ”Kvindens skaber”
1. Find et citat som peger på det overordnede tema i teksten.
2. Skriv 10 linjer om citatets kobling til det overordnede tema. Afsnittet skal dokumentere/forklare hvorfor citatet er valgt.

Formativ evaluering

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Understøtter formidling af fokuseret tekstlæsning

Understøtter analysekompetence – hvordan kobles analyse og fortolkning.

Kan bruges i

Humaniora, sprogfag og samfundsfaglige fag

Forfatter

Esben Pedersen Bjærge (EBJ)
Gunvor Aggergaard Mikkelsen (GM)
Karen Nyborg Mogensen (KMO)