Kompetence

Faglig terminologi 1: Er bevidst om forskellen mellem fag-/skriftsprog og hverdags-/talesprog

Beskrivelse af øvelsen

Lad eleverne skriftligt beskrive fremgangsmåden ved løsningen af simpel opgave f.eks. en 1. grads ligning.

Eksempel på øvelsen brugt i 1.g matematik A

Instruktion til eleverne

  • Du skal beskrive fremgangsmåden ved løsning af 1. grads ligningen: 2x+4=14, idet alle mellemregningerne beskrives detaljeret. Det er vigtigt at du bruger fagudtryk, f.eks. skal du bruge termerne “lægge til” eller “addere” i stedet for “plusse”.
  • Når du er færdig med beskrivelsen, bytter du beskrivelse med naboen, og vurderer om naboens beskrivelse er skrevet med anvendelse af de korrekte fagudtryk. Der, hvor du mener, det skal formuleres anderledes, giver du forslag til formuleringen.

Opsamling på opgaven

Til sidst gennemgås en korrekt formuleret løsningsbeskrivelse.

Formativ evaluering

Peer-review (gensidig evaluering). Eleverne trænes i at se om en tekst overholder krav til brug af fagsprog. Eleverne får feedback om, hvordan egen tekst kan forbedres. Eleverne kan sammenligne egen besvarelse og en eksemplarisk besvarelse, og derved skærpes fokus på den gode besvarelse.

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Ud over fokus på anvendelse af fagudtryk giver denne øvelse også fokus på detaljerne i løsning af en ligning.

Kan bruges i

Matematik på alle niveauer
Naturvidenskab - forsøgsbeskrivelser

Forfatter

Karen Gøtzsche-Larsen (KG)