Kan få øje på årsag og virkning fx i en tekst

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Kobling mellem ord og fortolkning
For at skærpe elevernes forståelse for sammenhæng mellem årsag (i dette tilfælde teksten) - og virkning (tekstens betydning/budskab) - kan man gå i dybden med de semantiske skemaer i en kort tekst - fx digtet "Varehuset TOTAL" (findes i Faglige Forbindelser side 28) og få eleverne til at reflektere over ordklassernes og de semantiske skemaers betydning for tekstens budskab/forståelse.
Dansk
AP, Sprogfag
Br
Musikalsk indtryk
Arbejde med beskrivelse af forholdet mellem årsag og virkning i lytteindtrykket af forskellig musik.
Musik
Kunstneriske fag
SS