Kan bruge citater og figurer til at underbygge argumentation

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Væsentlige oplysninger
i figurer og tabeller
Eleverne træner at kunne læse og udlede væsentlige/relevante oplysninger af figurer eller tabeller
Samfundsfag
Matematik,
Naturvidenskab,
Samfundsfaglige fag
ALA
Stilistiske virkemidler
Eleverne skal finde stilistiske virkemidler i en tale og beskrive deres virkning
Dansk/engelsk
Samfundsfag
Br
Grafer og argumentation
Eleverne får en graf, som beskrives vha. dels fagtermer, dels dagligdagssprog. De løser en given opgave, hvor grafen skal bruges i argumentationen i besvarelsen.
Matematik
Samfundsfaglige fag, Naturvidenskab

Grafer, tabeller og argumentarion
Eleverne skal argumenterer for at klimaændringerne er menneskeskabte ved brug af vedlagte grafer, citater og/eller figurer fra faget
Naturgeografi
Samfundsfaglige fag, Naturbidenskab