Kan underbygge påstande med belæg

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Argumentation i fremmedsprog
Skriftlig forberedelse af efterfølgende mundtlig diskussion på fremmedsprog
Spansk og Fransk
Sprogfag
MST, AB, MB, SL, KF
Argumentation i beviser
Udledning af kendte formler ved inddragelse af nyt stof
Matematik


At koble påstand og belæg
Find belæg for en påstand om dagens tekst/emne og skriv et kort afsnit, hvor påstand og belæg kobles sammen i en argumentation

Alle fag
Skriftlighedsteamet