Kan analysere og argumentere ved brug af relevante påstande og belæg

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Homer
- argumentation og analyse
Eleven skriver en analyse af et udvalgt, kort tekststed,
f.eks. Odysseus tale til Nausikaa (Odysseen 6. Sang)
hvor eleven trænes i at bruge teksten til at underbygge og argumentere for fortolkningen.
Old
Humaniora
LO, TG