Kan vurdere kvaliteten af påstande og belæg

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Påstande og belæg
Ud fra udvalgte politiske taler vurderes kvaliteten af påstande og belæg.
Dansk
Sprogfag
Br
Rådgiver for en dag
Sammenlign argumenter for og imod en sag
Dansk
Sprogfag
Br