Kompetence

Argumentation 4: Kan underbygge påstande med belæg

Beskrivelse af øvelsen

Udledning af kendte formler ved inddragelse af nyt stof

Eksempel på øvelsen brugt i matematik

Instruktion til eleverne

Påstand
  • Toppunktsformlen kan bevises vha. differentialregning
Argumentation
  • Begrund påstanden skriftligt med et bevis

Arbejd parvis

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Parvis feedback hvor eleverne har mulighed for at rette i besvarelsen.
Et par fremlægger derefter for hele klassen.

Produktet kan inddrages i temaopgaver/emneopgaver

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Træning i bevistankegangen - ræsonementskompetencen

Kan bruges i

Matematik

Forfatter

Helle Juul Hansen
Anna Skindersø
Anne Øhrstrøm

Opgaven er et bidrag fra en workshop på konferencen "Skriftlighed og studiekompetencer" den 9. oktober 2012