Kompetence

Argumentation 4: Kan underbygge påstande med belæg

Beskrivelse af øvelsen

Skriftlig forberedelse af efterfølgende mundtlig diskussion på fremmedsprog
Temaforslag:
  • Rygning – for og imod
  • Autoritær opdragelse: for og imod
  • Prostitution: for og imod legalisering

Eksempel på øvelsen brugt i Spansk og Fransk

1) Vælg problemstilling som hele klassen arbejder med
2) Lav en brainstorm i grupper for eller imod: skriv nøgleord på tid/mindmap
3) Formuler individuelt 5-10 sætninger, hvor du argumenterer for eller imod, og idet du anvender udvalgte argumentationsmarkører (se listen nedenfor)
4) I grupper på 4 præsenterer I sætningerne for hinanden: hjælp og ret.
5) Klasseafstemning for/mod
6) Klassediskussion på tid og med ordstyrer og opsummering (diskussions-ø i midten med 10 deltagere + ordstyrer, resten af klassen er observatører udenom)
7) Observatørerne evaluerer på anvendelen af argumentationsmarkører, påstande og belæg
8) Afsluttende afstemning
9) Diskussion

Formativ evaluering

Ligger i elevernes gensidige respons.
Observatører evaluerer på anvendelen af argumentationsmarkører, påstande og belæg

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Sikkerhed i anvendelse af argumentationsmarkører, såvel mundtligt som skriftligt

Kan bruges i

Sprogfag

Forfatter

Mette Hink Stefansen (MST), Anna Scharling Brun (AB), Merete Bagger Madsen (MB), Susanne Birgitte Leschly (SL), Kristine Bjerre Fuglsang (KF)

Eks. på sproglige argumentationsmarkører på spansk og fransk:

Anførende udtryk:
Pienso que../ Je pense que: jeg synes at
Opino que / Je trouve que; jeg mener at
Me parece que/il me paraît que: Det forekommer mig at
En mi opinión/ A mon avis: efter min mening
Creo que/ Je crois que; jeg tror at

Begrundere:
Porque/parce que/ fordi
Puesto que/puisque eftersom
Ya que/puisque eftersom
Por eso/c’est pourquoi derfor
Es la razón por la que/c’est la raison pour laquelle: det er grunden til at…
Es decir/C’est-à-dire det vil sige

Meningsmarkører:
Estoy de acuerdo/Je suis d’accord jeg er enig
No estoy de accuerdo/Je ne suis pas d’accord Jeg er ikke enig
Estoy por/Je suis pour Jeg er for
estoy a favor/je suis contre Jeg er imod