Kompetence

Faglig terminologi 2 + 3: Kan skrive tekster med brug af fagudtryk

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne laver først en liste med fagudtryk, som skal indgå i beskrivelsen. Derefter skriver de den korte besvarelse.

Eksempel på øvelsen brugt i fysik

Instruktion til eleverne

Lav en beskrivelse vha. fagudtryk, men uden formler* først skriver du de fagudtryk, du skal bruge
 • derefter skriver du teksten

Byt med din makker
 • din makker genskriver din tekst med de forbedringer, hun/han kan finde på
 • når du genskriver din makkers tekst skal du være opmærksom på
  præcis sprogbrug
  korrekt betydning af fagudtrykkene

Byt tilbage og læs din makkers forbedrede udgave af teksten.
 • Er teksten bedre?
 • Giv konkrete eksempler fra teksten

Eksempel på opgaver i fysik

 • Beskriv hvordan man finder størrelsen af opdriften på en isterning, som ligger og flyder i vand.
 • Beskriv hvordan man finder størrelsen af trykket, som bordben yder mod gulvet.
Link til arbejdsark her

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Peer-evaluering og oplæsning af to besvarelser i klassen

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Bliver bedre til at beskrive og formidle det fysik faglige indhold i de problemstillinger som beskrives

Kan bruges i

Naturvidenskab og samfundsfaglige fag

Forfatter

Mette Machholm