Kompetence

Argumentation 2: Kan beskrive en sammenhæng mellem årsag og virkning

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne skal først samle et bevis af puslespilsbrikker. Dernæst skriver de tekst til, dvs. hvad der ”sker” brik for brik.

Eksempel på øvelsen brugt i matematik B

Eleverne arbejder i par.
Eleverne kan enten arbejde med det samme bevis, eller opgaven kan udvides, så parrene arbejder med forskellige beviser og giver feedback på et bevis, de ikke selv har arbejdet med.

Instruktion til eleverne

  • Saml brikkerne så de enkelte dele af beviset kommer i rigtig rækkefølge.
  • Skriv den tilhørende tekst, som forklaring til hvad der ”sker” brik for brik.
  • Gå sammen med en anden gruppe og giv feedback på deres tekst.
    Beskrives det klart, hvad der skal gøres for at komme fra den ene brik til den næste.
    Fx. "Der ganges med x på begge sider af lighedtegnet."

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Parrene går sammen 2 og 2 og giver feedback på teksten.
Øvelsen kan inddrages i temarapporter / emneopgaver.

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Eleverne bliver bedre til at forklare de enkelte trin i et bevis.

Kan bruges i

Fysik A

Forfatter

Helle Juul Hansen, Horsens Gymnasium
Anna Skindersø og Anne Øhstrøm, Kbh. Nord

Opgaven er et bidrag fra en workshop på konferencen "Skriftlighed og studiekompetencer" den 9. oktober 2012