Kompetence

Relevans 1: Kan skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i en tekst eller opgavebesvarelse

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne skal udvælge de 3 væsentligste punkter i en tekst, fx statsministerens åbningstale, og skrive et brev til fx deres farmor om disse 3 punkter

Eksempel på øvelsen brugt i historie/samfundsfag

Eleverne får en aktuel tekst (fx uddrag af statsministerens åbningstale).
Eleverne skal individuelt i et brev gengive de 3 væsentligste punkter. De skal have fokus på hvem brevet er til (fx farmor).
Brevet udveksles med en makker, som skriver svar/kommentar (respons skrivning).

Opgaven kan differentieres fx gennem længden af teksten.
Forslag til tidsramme: 20 minutter til skrivning af brevet.

Instruktion til eleverne

  • Du skal skrive et brev til fx din farmor. Brevet skal omhandle de 3 væsentligste pointer i uddraget af statsministerens åbningstale.
  • Byt brev med din makker
  • Vurder om du har kommentarer/tilføjelser og skriv disse

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Underviser går rundt og følger med i skrivningen
Respons fra makker

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

  • øget kildekritisk tilgang til tekst
  • øget selvtillid til egen evne til at finde det væsentlige i en tekst

Kan bruges i

alle fag

Forfattere

A. M. Pedersen
Søren Rygaard Jensen, Roskilde Katedralskole
Ilse Friis, Deutsches Gymnasium für Nordschleswig

Opgaven er et bidrag fra en workshop på konferencen "Skriftlighed og studiekompetencer" den 9. oktober 2012