Kompetence

Relevans 4: Kan udvælge relevante citater, der underbygger en tekst- eller kildeanalyse

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne tager notater til foredrag, film(klip) eller debatudsendelse. De skal udvælge relevante citater til besvarelse af på forhånd stillet opgave.
Efterfølgende skal de kunne anvende citater til besvarelse af opgaven herunder citere korrekt fra det sete/hørte.

Eksempel på øvelsen

Instruktion til eleverne

Læs opgaveformuleringen grundigt inden foredrag eller film starter.

I skal vælge nogle centrale punkter/citater fra foredraget/udsendelsen, som skal I skal inddrage i jeres besvarelser af opgaven.

I skal forsøge at citere så korrekt som muligt. Citatet skal have relevans for opgaven og bruges til at underbygge konkret argumentation.

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Skriftlig feedback med karakter baseret på en vurdering af, at citaterne anvendes fornuftigt til at underbygge argumentationen.

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Kan bruges i

Alle fag

Forfatter

Helle Mejer Lauridsen
Bo Heelsberg Svane