Kompetence

Sprogrigtighed 2: Kan skrive en tekst hvor meningen er forståelig for modtageren

Beskrivelse af øvelsen

Først analyseres en tekst for hvordan den strukturelle sammenhæng sikres via fx konjunktioner, præpositioner, adverbier.
Derefter skriver eleverne korte teksteksempler, hvor de laver nye eksempler med de ord de fandt i den analyserede tekst.

Eksempel på øvelsen brugt i engelsk

COHESION: sammenhængen mellem de enkelte sætningsdele og sætninger indbyrdes via fx konjunktioner, præpositioner, adverbier, der sikrer den strukturelle sammenhæng.
og
COHERENS: ’Den røde tråd’, dvs. at indholdet forløber logisk mellem sætningerne og afsnittene.

Instruktion til eleverne


1) Erkendelsesniveauet
  • Læs den udleverede tekst. Marker alle konjunktioner med et 1-tal, alle præpositioner med et 2-tal og adverbier med et 3-tal.
  • Sammenlign med din nabos analyse af teksten. Har I fundet de samme ord? Diskuter, hvis I ikke er enige.
  • Marker de ord, hvor I stadigvæk er i tvivl og spørg om disse ord ved den fælles opsamling i klassen.
2) Egenproduktion
  • Skriv små stykker tekst, hvor sammenhængen mellem de enkelte sætningsdele og sætninger indbyrdes sikres vha de konjunktioner, præpositioner, adverbier du fandt i den udleverede tekst
  • Byt tekst med din nabo og ret naboens teksteksempler

Opsamling på opgaven

Opsamling - diskussion i klassen af de tvivlsspørgsmål, hvor eleverne ikke er sikre/enige

Formativ evaluering

Gensidig evaluering

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Eleverne bliver bedre til at bruge konjunktioner, præpositioner, adverbier korrekt

Kan bruges i

Sprogfag

Forfatter

Christine Margaret Jensen (CMJ)