Kompetence

Faglig terminologi 4: Kan definere fagudtryk præcist når de introduceres i en tekst

Beskrivelse af øvelsen

Hver elev skriver en definition af det fagbegreb, der står øverst på egen seddel. Sedlerne roterer med uret. I 2-4 runde læser eleven, hvad der står ovenfor, og giver sit bud på en mere præcis definition.

Eksempel på øvelsen brugt i fysik

Eleverne trænes i at definere fagbegreber præcist.
Øvelsen afvikles som rundeskrivning i grupper med 4 elever.
Hver gruppe får 4 ark papir med 4 forskellige fagudtryk. Disse udtryk skal være velkendte, fx fra forrige lektion.
Fagudtrykkene kunne være grundlæggende begreber i bølgelære:
bølgelængde, amplitude, frekvens, periode

Instruktion til eleverne

  • Runde 1: skriv en definition på fagudtrykket og send sedlen videre til højre i gruppen
  • Rund 2-4: læs hvad der står ovenfor og skriv dit eget forslag til en endnu bedre definition
  • Når sedlen har være rundt til alle fire i gruppen, skal du læse alle 4 definitioner og vurdere, hvilken er bedst.

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Når sedlen når retur til 1. elev, vurderer eleven hvilken af de 4 definitioner er bedst.
Evt. opsamling på klassen, hvor eleverne stemmer om hvilken definition er mest præcis for de 4 fagudtryk

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Mere præcis forståelse af fagbegreber og vigtigheden af at være præcis.

Kan bruges i

Naturvidenskab og samfundsfaglige fag

Forfatter

Mette Machholm