Kompetence

Faglig terminologi 4: Kan definere fagudtryk præcist når de introduceres i en tekst

Beskrivelse af øvelsen

De studerende undersøger begrebernes faglige definition inkl. symbol og enhed og beskriver den fysiske størrelse i hverdagssprog med fokus på sammenhæng mellem symbol og enhed.

Eksempel på øvelsen brugt i fysik B

Efter et afsluttet forløb udleveres et ark med benævnelsen af de vigtigste og benyttede begreber. Fx ved afslutning af kinematik-delen listes begreber som energi, effekt, kræfter, hastighed, acceleration, masse (og vægt), gravitation….

Evt. regner eleverne bagefter hinandens opgaver.

Instruktion til eleverne

  • Undersøg begrebernes faglige definition inkl. symbol og enhed
  • Beskriv den fysiske størrelse i hverdagssprog med fokus på sammenhæng mellem symbol og enhed.
  • Lav et eksempel på en opgave, hvor der anvendes en fysisk model, hvori størrelsen indgår.

Opsamling på opgaven

Diskussion efterfølgende ved fremlæggelse

Formativ evaluering

Diskussion efterfølgende ved fremlæggelse

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Større kendskab og mere brug af fysiske begreber i dagligdagen

Kan bruges i

Naturvidenskab

Forfatter:

Ike Houmann Nielsen (IN)