Kompetence

Opbygning 2: Kan strukturere tekster fx vha. en disposition

Beskrivelse af øvelsen

Elevernes præsenteres for 4 eksemplariske gode, men forskellige indledninger.
Eleverne skal beskrive indledningerne mht. indledningstype.

Eksempel på øvelsen brugt i dansk

Instruktion til eleverne

  1. Læs indledningerne igennem
  2. Bestem indledningstype for hver indledning
  3. Når du har bestemt indledningstyperne, sammenligner du med din sidemand
  4. Find sammen fordele og ulemper ved de fire indledningstyper

Indledningstyper
A) Indledning, der lægger ud med et citat
B) Indledning, der lægger ud med et retorisk spørgsmål
C) Indledning, der lægger ud med en anekdote
D) Indledning, der lægger ud med en generel påstand

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Parvis gennemgang.
Evt fælles i klassen gennemgang af fordele og ulemper ved de fire indledningstyper

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Bevidsthed om åbninger til tekster
Bevidsthed om indledningens struktur
Kundskaber til skrivning af indledninger

Kan bruges i

Sprogfag og samfundsfaglige fag

Forfatter

Anne Juhl, Tea Jakobsen, Tina Høegh, Anne Spragge

Opgaven er et bidrag fra en workshop på konferencen "Skriftlighed og studiekompetencer" den 9. oktober 2012