Kompetence

Fokus 1: Kan skrive tekster med én pointe pr. tekstafsnit

Beskrivelse af øvelsen

Lad eleverne skrive korte tekster (maks. 100 ord og evt. kortere), hvor fokus i form af én information pr. punktum og én pointe pr. tekstafsnit trænes.

Eksempel på øvelsen brugt i NV

Instruktion til eleverne

Skriv en kort beskrivelse af drivhuseffekt. Vær opmærksom på at dele teksten, så der kun er:
  • én information pr. punktum
  • én pointe pr. tekstafsnit
Når du har skrevet din tekst, bytter du tekst med naboen, og vurderer om naboens tekst overholder ovenstående kriterier.
  • udpeg de sætninger, som indeholder mere end én information
  • giv forslag til en anden opdeling i tekstafsnit, hvis der er mere end én pointe pr. tekstafsnit

Opsamling på opgaven

Til sidst gennemgås én af elevernes tekster fælles. Gerne en tekst som en nabo har bedømt til at overholde de opstillede kriterier.

Formativ evaluering

Eleverne laver peer-review (gensidig evaluering) efter præcise kriterier, som skærper elevernes opmærksomhed om kravene til den gode tekst. Eleverne skulle gerne efter øvelsen, kunne vurdere om egne tekster overholder ovenstående krav.

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

For at besvare opgaven er eleverne nødt til at udvælge de vigtigste fysiske og/eller naturgeografiske begreber inden for emnet og derefter holde fokus på netop disse. Eleven vil således lave en faglig bearbejdning af emnet drivhuseffekt.

Kan bruges i

Alle fag

Forfatter: Mette Machholm (MM)