Kompetence

Fokus 6: Kan vælge fokus i en opgave og holde dette i besvarelsen

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne skal skrive en kort tekst ud fra en problemformulering med 3 spørgsmål. Der skal være en ”rød tråd” mellem alle tre spørgsmål. Eleverne skal arbejde med sproglig sammenbinding mellem svarene, så sammenhængen er tydelig i overgangene mellem de tre afsnit.

Eksempel på øvelsen brugt i samfundsfag

Lad eleverne skrive kort besvarelse maksimalt fx 2 sider til en problemformulering med fx 3 hovedspørgsmål over et tema
(Kan laves på 1 modul eller som hjemmeopgave)

Øvelsen kan laves individuelt eller evt. gruppevis og kan munde ud i en skriftlig aflevering (fx 3 elevtimer)

Instruktion til eleverne

  • Du skal skrive med klart fokus ½-1 side pr. spørgsmål med klart fokus på de enkelte spørgsmål samt inddragelse af nøgleord i disse.
  • Der skal være klart fokus på overordnede tema igennem alle tre spørgsmål.
  • Der skal være en ”rød tråd” mellem alle tre spørgsmål. Du skal arbejde med sproglig sammenbinding mellem svarene, så sammenhængen er tydelig i overgangene mellem de tre afsnit.
  • Du skal huske at argumentere ved hjælp af relevante påstande og belæg. Belæg kan være fagligt begrundet (teori) eller baseret på tabeller, figurer, artikler o.lign. (empiri). Du skal bruge samfundsfagligt relevante fagudtryk i din argumentation.

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Peer review, dvs. elever arbejder sammen 2 og 2 og giver konstruktiv kritik før aflevering eller skriftlig feedback, inden skrivning af fuld opgave med aflevering.
Peerreview på modulet eller skriftlig lærerfeedback uden karakter.

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Fx: Fagligt fokuseret skrivning, med fokus på problemformulering/spørgsmål, sprogbrug, faglige begreber, argumentation.

Kan bruges i

Samfundsfaglige fag

Forfatter

EBJ, TK