Kompetence

Opbygning 2: Kan strukturere tekster fx vha. en disposition

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne laver en disposition til en hypotetiske opgave i par eller små grupper

Eksempel på øvelsen

Opgaven kan laves i par eller små grupper.

Instruktion til eleverne

  • Tænk på dagens tekst/emne og på hvad der er det væsentlige i dette.
  • Forestil jer, at I skal skrive en opgave om teksten/emnet.
  • Lav en disposition til denne hypotetiske opgave!

NB Overvej fx følgende:
-hvilke elementer skal med? Hvorfor?
-Hvad er den logiske rækkefølge af elementerne?
-Hvad er fokus i vores indledning og hvad er konklusionen?

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

En gruppe læser dispositionen op en anden beskriver fokus for indledning og konklusion.
Klassen kommenterer

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Sætter fokus på det vigtigste i dagens emne

Kan bruges i

alle fag

Forfatter

Skriftlighedsteamet