Kompetence

Faglig terminologi 1: Er bevidst om forskellen mellem fag-skriftssprog og hverdags-/talesprog
Faglig terminologi 2: Kan skrive tekster med brug af fagudtryk

Beskrivelse af øvelsen

Beskrivelse af umiddelbar oplevelse af en kropslig udfoldelse i idræt C (fx kropsbasis) og musik C (fx gruppeperformance). Øvelsen fokuserer på italesættelsen af oplevelsen og en efterfølgende samtale i plenum om frivillige og ufrivillige reaktioner.

Eksempel på øvelsen brugt i Idræt C og musik C

1. semester:
Beskrivelse af umiddelbar oplevelse af en kropslig udfoldelse i idræt C (fx kropsbasis) og musik C (fx gruppeperformance). Øvelsen fokuserer på italesættelsen af oplevelsen og en efterfølgende samtale i plenum om frivillige og ufrivillige reaktioner.
2. semester:
Øvelsen genbruges med krav om inddragelse af faglig terminologi – 3-4 begreber som oplevelsen skal beskrives ud fra (id: fx anatomi, fysiologi – konkretiseres yderligere, mu: udtryk, indlevelse, teknik, forløb).

Instruktion til eleverne

1. semester
  • Beskriv en umiddelbar oplevelse af en kropslig udfoldelse
  • Omfang højst ½ side = 5 min
2. semester
  • Beskriv en umiddelbar oplevelse af en kropslig udfoldelse
  • Inddrag relevant faglig terminologi i beskrivelsen af oplevelsen (
  • Omfang højst ½ side = 5 min
  • Byt tekst med sidemanden, læs teksten og vurder brugen af faglig terminologi

Kravene til brugen af fagterminologi kan konkretiseres yderligere:
id: fx anatomi, fysiologi
mu: fx udtryk, indlevelse, teknik, forløb

Opsamling på opgaven

1. semester:
Samtale i plenum om frivillige og ufrivillige reaktioner.
2. semester:
Elever læser på skift hinandens tekster og vurderer begrebsbrugen

Formativ evaluering

Elever læser på skift hinandens tekster og vurderer begrebsbrugen

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Træning af italesættelse og begyndende brug af faglig terminologi

Kan bruges i

Kunstneriske fag

Forfatter

Christian Simmons (CSI)