Kompetence

Fokus 3: Kan skrive med fokus og uden gentagelser i gruppe- eller paropgaver

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne skal lære kunsten at skrive en fælles tekst ud fra en lille opgave.

Eksempel på øvelsen

Inddeling i grupper á 3-4

Øvelsen bør handle om et emne, hvor stoffet netop er gennemgået og som grupperne skal skrive en pixi-opgave (max. 2 A4-sider) om.

Læreren udleverer en problemformulering med tilhørende problemstillinger og en klar disposition for opgaven.

Gruppen bestemmer, hvem der skal skrive hvilke afsnit og skriver deres afsnit hver for sig. Der afsættes max. 30 min. til skrivningen.

Afsnittene sættes sammen til en helhed og i fællesskab læses opgaven i sin helhed, mens alle gruppens medlemmer i fællesskab har fokus på et eller flere af følgende punkter, efter valg:

- Sproglig konsistens
- Gentagelser, sproglige som faglige
- Udarbejdelse af overgange mellem afsnittene, der skaber helhed i opgaven

Instruktion til eleverne

  • Læs problemformuleringen og fordel de tilhørende problemstillinger mellem jer.
  • Skriv jeres afsnit hver for sig.
  • Afsnittene skal nu sættes sammen i den række følge problemstillingerne er nævnt i dispositionen.
  • Læs den samlede opgave i fællesskab, mens i har fokus på:
- Sproglig konsistens
- Gentagelser, sproglige som faglige
- Udarbejdelse af overgange mellem afsnittene, der skaber helhed i opgaven
  • Ret teksten til, så I har sproglig konsistens, ingen unødige gentagelser og gode overgange mellem afsnittene.

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Fælles diskussion i klassen og gode eksempler fremhæves.

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Repetion af et netop gennemgået emne

Kan bruges i

Alle fag med skriftlige opgaver

Forfatter

Bente Quorning
Hanne Lindbo