Kompetence

Faglig terminologi 1: Er bevidst om forskellen mellem fag-skriftssprog og hverdags-/talesprog

Beskrivelse af øvelsen

Øvelse i at se forskellen på akademisk sprog og talesprog ved at skrive den samme tekst til to forskellige modtagere.

Emnet der skrives om kan fx være indholdet af det sidste modul.

Alternativ til det videnskabelige magasin kan være en leksikon artikel eller et wikipedia opslag.

Eksempel på øvelsen brugt i dansk

Instruktion til eleverne

  • Skriv om emnet XX, som om du skulle formidle det på facebook til dine venner.
  • Skriv den samme tekst om, som om du skulle skrive den til et videnskabeligt magasin.

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Enkelte opgaver bliver læst højt og diskuteret.

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

At erkende forskellen mellem hverdagssproget og sproget i det akademiske arbejde.

Kan bruges i

Alle fag

Forfatter

Lone Holm, Hanne Lindbo, Morten Henriksen og Trine Drengsgaard