Er bevidst om forskellen mellem fag-/skriftsprog og hverdags-/talesprog

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Aflæring af babysprog
Lad eleverne skriftligt beskrive fremgangsmåden ved løsningen
af simpel opgave f.eks. en 1. grads ligning.
Matematik
Naturvidenskab
KG
En kropslig udfoldelse
Beskrivelse af umiddelbar oplevelse af en kropslig udfoldelse i idræt C (fx kropsbasis) og musik C (fx gruppeperformance). Øvelsen fokuserer på italesættelsen af oplevelsen og en efterfølgende samtale i plenum om frivillige og ufrivillige reaktioner.
Idræt og musik
Kunstneriske fag
CSI
Tale og skriftssprog
Eleverne skal gennem øvelsen bevidstgøres om forskellen mellem tale og skriftsprog.
Dansk
Sprogfag

Stil og modtager
Eleverne læser i timen en forholdsvis formel tekst, som indeholder en del fagterminologi.
Eleverne beskriver sproget og identificerer herunder fagterminologi.
Eleverne omformer herefter teksten, så den bliver til hverdagssprog til et ungdomspublikum.
Engelsk
Humaniora og sprogfag
TD
Facebook kontra videnskabeligt magasin
Øvelse i at se forskellen på akademisk sprog og talesprog ved at skrive den samme tekst til to forskellige modtagere.
Dansk
Alle fag
HL, LH, MH, TD
Popnummer
Eleverne laver en analyse af et simpelt popnummer og skriver den ned
Musik
Kunstneriske fag, humaniora og sprogfag