Kan skrive tekster med brug af fagudtryk

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
En kropslig udfoldelse
Beskrivelse af umiddelbar oplevelse af en kropslig udfoldelse i idræt C (fx kropsbasis) og musik C (fx gruppeperformance). Øvelsen fokuserer på italesættelsen af oplevelsen og en efterfølgende samtale i plenum om frivillige og ufrivillige reaktioner.
Idræt og musik
Kunstneriske fag
CSI
Korrekt sprogbrug ved bevisførelse
Lad eleverne beskrive udledningen af fordoblingskonstanten for en eksponentiel udvikling med brug af korrekte fagudtryk og uden matematiske tegn
Matematik

TO, RA, JU, JR
Værkanalyse (hurtigskrivning)
Individuel hurtigskrivning med værkanalyse
Billedkunst
Kunstneriske fag
og Humaniora
HP
Beskrivelse af monotoniundersøgelse
Lad eleverne beskrive fremgangsmåden ved en monotoniundersøgelse først ved indsættelse af ord i en tekst, derefter ved at skrive teksten, når formlerne er givet
Matematik

IK, CPE, BQ
Fra brainstorm til fagsprog
Eleverne har i 2. semester dels læst grundbogsstof (Krydsfelts pixilitteraturhistorie), dels Staffeldts digt Indvielsen.
I modulet skriver eleverne først frit om digtet, derefter omformer de teksten til fagtekst.
Dansk
Humaniora og sprogfag
EBJ, GM, KMO
Peptalk
Skriv en peptalk (en pitch) i 2 min. om et fagligt emne og med fagudtryk indledt af en disposition.

Alle fag
SL, KL
Fire Fagudtryk
"Write-away"-øvelse i grupper på 4. Hver gruppe får et A3-ark inddelt i fire felter, hvert felt har et fagudtryk som overskrift. Eleven har 1-2 minutter pr. fagudtryk til at bekskrive, hvordan fagudtrykket kan relateres til en bestemt tekst, herefter drejes papiret.
Samfundsfag
Samfundsfaglige fag og Humaniora

Video med fagudtryk
Eleverne laver en lille video, hvor de forklarer et fagligt begreb, først med hverdagssprog, derefter med fagsprog
Fysik
Alle fag
MM
Beskrivelse med fagudtryk
Eleverne laver først en liste med fagudtryk, som skal indgå i beskrivelsen. Derefter skriver de den korte besvarelse.
Fysik
Naturvidenskab og samfundsfaglige fag
MM