Kan definere fagudtryk præcist, når de introduceres i en tekst

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Skrive wiki om fagbegreber
Som opsamling på et forløb skal klassen skrive en fælles wiki med alle fagbegreber fra dette forløb.
Fysik
Alle
MM
Definition af fagudtryk
De studerende undersøger begrebernes faglige definition inkl. symbol og enhed og beskriver den fysiske størrelse i hverdagssprog med fokus på sammenhæng mellem symbol og enhed.
Fysik
Naturvidenskab
IN
Definition af fagbegreber
Hver elev skriver en definition af det fagbegreb, der står øverst på egen seddel. Sedlerne roterer med uret. I 2-4 runde læser eleven, hvad der står ovenfor, og giver sit bud på en mere præcis definition.
Fysik
Naturvidenskab og samfundsfaglige fag
MM
Stilistiske virkemidler
Eleverne skal finde stilistiske virkemidler i en tekst, fx en tale, og beskrive deres virkning.
Dansk og Engelsk
Øvrige sprogfag
Br og TD
Gæt et fagudtryk
Eleverne definerer et begreb, der er centralt for dagens emne eller faget, men uden af nævne begrebet. Naboen skal gætte begrebet ud fra definitionen.

Alle fag
Skriftlighedsteamet