Kan skrive tekster med én pointe pr. tekstafsnit

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Den korte tekst - Fokus
Lad eleverne skrive korte tekster (maks. 100 ord og evt. kortere),
hvor fokus i form af én information pr. punktum og én pointe pr. tekstafsnit trænes.
NV
Alle fag
MM
1 pointe
Eleverne skal finde et citat som peger på teksten overordnede tema, og skrive 10 linjer om citatets kobling til det overordnede tema.
Dansk
Humaniora, sprogfag og samfundsfaglige fag
EBJ, GM, KMO