Kan skrive tekster med tydelig sammenhæng (fokus) mellem tekstafsnittene

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Fra punktform til sammenhængende tekst
Eleverne skal skrive en sammenhængende tekst ud fra et oplæg skrevet i punktform
Dansk
Alle fag

Skriv til en tekst ud fra 3 nøgleord
Eleverne udvælger 3 nøgleord i en tekst og skriver en tekst med indledning, et afsnit for hvert nøgleord og en konklusion.
Sprogfag
Sprogfag og samfundsfag
HKE, LN, TD
Forbindende sætninger
Hver elev skriver tre nøglesætninger til dagens tekst/emne.
Eleverne bytter sætninger, og opgaven er derefter at sætte (mindst) to af sætningerne sammen ved brug af en (eller flere) forbindende sætninger .

Alle fag
Skriftlighedsteamet