Kan holde fokus på besvarelsen af det overordnede spørgsmål i en problemformulering

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Topic sentence i essays
Efter analyse og fortolkning af en tekst i klassen, skrives en topic sentence (indledningen) til et essay.
Engelsk
Sprogfag
CP, Sk