Kan vælge fokus i en opgave og holde dette i besvarelsen

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Tre nøgleord
Eleverne vælger i fællesskab i grupper 3 nøgleord og skriver i par en kort opgave med indledning, 3 afsnit, der relaterer til de valgte nøgleord, og en samlet konklusion.

Sprogfag
LN, TD, HKE
Den røde tråd
Eleverne skal skrive en kort tekst ud fra en problemformulering med 3 spørgsmål. Der skal være en ”rød tråd” mellem alle tre spørgsmål. Eleverne skal arbejde med sproglig sammenbinding mellem svarene, så sammenhængen er tydelig i overgangene mellem de tre afsnit.
Samfundsfag
Samfundsfagligefag
EBJ, TK