Kender kravene til opbygningen af en naturvidenskabelig rapport, en matematikopgave og en kort beskrivende og/eller kreativ tekst

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Tegneserie
Ved at lave replikker og tegninger til eksisterende personer i en tegneserie, opfordres eleven til at reflektere over forholdet mellem personernes kropssprog/mimik og den verbale kommunikation, der finder sted mellem parterne.
Dansk
Andre sprogfag
Br
Genreskrivning
Genreskrivning af fiktive tekster med fokus på arbejde med genrekarakteristika.
Dansk
Andre sprogfag
SS
Saml selv
Ved at sætte en fiktiv tekst sammen i den rigtige rækkefølge, reflekterer eleven over tekstens struktur og opbygning.
Engelsk
Andre sprogfag og dansk
Br
Puslespil
Øvelse i at kunne finde den logiske opbygning i en tekst gennem tekstens struktur og sammenhængsmarkører.
Dansk
Alle fag
HL, LH, MH og TD