Kan strukturere tekster fx vha. en disposition

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Peptalk
Skriv en peptalk (en pitch) i 2 min. om et fagligt emne og med fagudtryk indledt af en disposition.

Alle fag
SL, KL
Nøgleord og disposition
Efter at have læst en tekst som skal analyseres, skriver eleverne fire nøgleord til teksten, og finder fire citater/passager i teksten, som viser hvorfor netop disse nøgleord er centrale.
Nøgleordene laves hjemme.
I klassen diskuteres nøgleordene i par og der laves derudfra en disposition.
Engelsk
Sprogfag og Humaniora
TD
Den gode indledning
Elevernes præsenteres for 4 eksemplariske gode, men forskellige indledninger.
Eleverne skal beskrive indledningerne mht. indledningstype
Dansk
Sprogfag og samfundsfaglige fag

Disposition til en hypotetisk opgave
Eleverne laver en disposition til en hypotetiske opgave i par eller små grupper

Alle fag
Skriftlighedsteamet