Kan skrive tekster som overholder de enkelte fags krav til opbygning af tekster

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Skriv din egen øvelsesvejledning
Eleverne skal udforme en vejledning over et eksperimentelt arbejde, som de selv udfører. Vejledningen gives videre til anden gruppe, der så skal udføre eksperimentet udfra dennne videregivede vejledning.
Kemi
Naturvidenskab
CO
Formelt korrekt journal
Eleverne laver en øvelse, som er så kort, at de kan nå at lave databehandling og skrive en journal i resten af modulet.
Fysik
Naturvidenskab
AL
How to write a good introduction
Gruppeøvelse, hvor eleverne først finder temaet i en tekst, diskutere hvordan forfatteren behandler temaet og derefter skriver en introduktion til et essay.
Engelsk
Sprogfag
JJ, DM
Aflevering baseret på elevopgaver
Eleverne udarbejder i par opgaver, som læreren bruger i klassens næste matematikaflevering.
Matematik
Naturvidenskab
BQ