Kan strukturere og formidle større stofmængder, så fremstillingen er en helhed og skrider logisk fremad med brug af løbende dokumentation

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Struktur og store stofmængder
Eleverne får udleveret 3-4 tekster med samme tema, men med forskellige vinkler. I grupper på 3-4 uddrager eleverne de væsentligste argumenter fra teksterne. Herefter fremstiller eleverne et tekststykke med indledning, diskussion og konklusion.
Samfundsfag
Historie, sprogfag
LN og TD