Kan strukturere en tværfaglig opgave med udgangspunkt i en sag, hvor fagene understøtter hinanden, og hvor der skrives frem mod en konklusion

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Kombination af fagtermer og nøgleord
En kort tekst fra hvert fag præsenteres for eleverne. I hver tekst skal eleven finde og notere fagtermer og nøgleord. Derefter skal eleven skrive en tekst ud fra fagtermer og nøgleord, der sammenkæder det tværfaglige.

Alle fag
RH