Kan skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i en tekst eller opgavebesvarelse

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Udvælg det væsentligste
Øvelsen fokuserer på elevernes evne til at indfange de tre vigtigste pointer i en grundbogstekst fra fx en litteraturhistorie. Pointerne skal dækkes af tre centrale begreber.
Dansk
Humaniora og Samfundsfagligefag
KB
Formanalyse
Skriftlig formanalyse med skelnen mellem nye og kendte (allerede hørte formled). Det er ikke en skelnen mellem væsentligt og uvæsentligt, men væsentligt og mindre væsentligt.
Musik
Andre kunstneriske fag
SS
Brev til farmor
Eleverne skal udvælge de 3 væsentligste punkter i en tekst, fx statsministerens åbningstale, og skrive et brev til fx deres farmor om disse 3 punkter
Samfundsfag
Alle fag