Kan udvælge de relevante faglige pointer

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Relevante faglige sammenhænge i tabeller
Eleverne får udleveret 1-3 tabeller. De får herefter til opgave at udlede relevante sammenhænge indenfor hver enkelt tabel eller på tværs af tabellerne.
Samfundsfag
Samfundsfaglige fag og
Naturvidenskab
SV
Forfatterens ideologiske overbevisning
Eleverne får udleveret en til flere tekster. De får herefter til opgave at identificere forfatterens ideologiske overbevisning, økonomisk teoretiske standpunkt osv. evt. med udgangspunkt i centrale citater.
Samfundsfag
Samfundsfaglige fag
SV
Relevante faglige pointer i TV-udsendelser
Eleverne får forevist en TV-udsendelse. Eleverne får herefter til opgave at identificere centrale faglige pointer, argumentation tonet af ideologisk overbevisning eller tilhørsforhold til en bestemt økonomisk skole.
Samfundsfag
Samfundsfaglige fag
SV
Tænkeskrivning om dagens lektie
Tænkeskrivning som kvalifikation af lektiegennemgang

Alle fag
Skriftlighedsteamet