Kan udvælge relevante figurer og illustrationer til en større skriftlig opgave

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Layout og grafisk materiale
Eleverne læser en artikel fra fx Illustreret Videnskab, Samvirke, Politiken eller I Form om et relevant fagligt emne. Dernæst analyserer de og vurderer den valgte illustration i grupper, og laver et alternativt forslag til en grafisk understøttelse af artiklen.

Alle fag
SL