Kan udvælge relevante citater, der underbygger en tekst- eller kildeanalyse

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Citater fra foredrag
Eleverne tager notater til foredrag, film(klip) eller debatudsendelse. De skal udvælge relevante citater til besvarelse af på forhånd stillet opgave.
Efterfølgende skal de kunne anvende citater til besvarelse af opgaven herunder citere korrekt fra det sete/hørte.

Alle fag
HML
Relevante citater
Eleverne har læst en novelle og skal lave personkarakteristik. De skal udvælge citater fra novellen. Citaterne skal underbygge deres karakteristik.
Dansk
Sprogfag, Humaniora