Kan udvælge relevant stof og prioritere dette i en stor skriftlig opgave

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Valg af tekster
Eleverne skal vælge relevante tekster fra en "pakke" af tekster så de er relevante for besvarelse af en given problemformulering.
Historie
Alle
LH, SV, MSJ