Kan opstille relevante spørgsmål som vil kunne belyse en problemstilling i en videre undersøgelse

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Træne genren AT-synopsis
Skriv en et-faglig problemformulering som afslutning af et forløb. Formuler fem problemstillinger og besvar dem.
Dansk
Humaniora, naturvidenskab samfundsfaglige fag
EBJ, GM, KMO
Problemformulering og de taksonomiske niveauer
Eleverne får udleveret 2-3 samfundsfaglige tekster. Ud fra disse laves en fælles problemformulering på klassen, og eleverne skal formulere underspørgsmål, der følger de taksonomiske niveauer
Samfundsfag
Alle fag
LN