Kan få øje på meningsforstyrrende grammatiske fejl og stavefejl i andres og egne tekster

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Tre klassiske fejltyper
Eleverne har inden modulet læst en kort tekst og skrevet en personkarakteristik.
I modulet retter eleverne hinandens opgaver for kongruens-, ordstillings- og adj/adv-fejl
Engelsk
Sprogfag og Dansk
ADÜ, FM, RS
Typiske fejl i skriftlige afleveringer
Skriveøvelser baseret på typiske fejl i holdets skriftlige afleveringer.
Dansk
Sprogfag
SS