Kan skrive en tekst hvor meningen er forståelig for modtageren

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Cohesion
Først analyseres en tekst for, hvordan den strukturelle sammenhæng sikres via fx konjunktioner, præpositioner, adverbier.Derefter skriver eleverne korte teksteksempler, hvor de laver nye eksempler med de ord de fandt i den analyserede tekst.
Engelsk
Sprogfag
CMJ
Formidlingsøvelse
Beskriv for din sidemand - alternativt for hele klassen.
Dansk
Sprogfag
SS
Hovedpointerne fra dagens lektion
Hver elev skriver hovedpointerne fra dagens lektion ned ved slutningen af modulet. Sidemanden, som læser og kommenterer forståelighed og eventuelle grammatiske fejl.

Alle fag
Skriftlighedsteamet