Kan genkende og anvende forskellige sætningstyper og måder at bygge sætninger på

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Syntaks og sætningsbygning
Syntaktisk karakteristik af novelle-uddrag
Dansk
Øvrige sprogfag
Br
Helsætning eller ledsætning?
Øvelse i at genkende og skrive helsætninger og ledsætninger
Dansk

SS
Sætningstyper
Øvelse i at genkende hoved- og ledsætninger, samt omskrivning til passiv
Dansk
Øvrige sprogfag
KM, MH