Kan skrive tekster med få grammatiske fejl og få stavefejl

Øvelse

Beskrivelse af øvelsen

Eksempel
fra faget
Andre fag
Forfatter
Fokus på fejltyper - kongruens
Peer review m.h.p. sproglig bevidsthed og skærpelse af elevens korrekturlæsning
Engelsk og spansk
Sprogfag

Fejlfri skrivning
Skriv en kortere tekst uden sproglige fejl. Emnet kan være valgfrit eller stillet afhængig af ønsket sværhedsgrad. Hver sproglig fejl koster ét karakterpoint, som trækkes fra 12-skalaen. Kommafejl koster kun et halvt point. 12 sproglige fejl = karakteren 00.
Dansk
Sprogfag
SS