Kompetence

Faglig terminologi 5: Kan skrive akademiske tekster med relevante fagudtryk i korrekt sammenhæng

Beskrivelse af øvelsen

Eleverne bytter den seneste aflevering med en klassekammerat (skrivemakker).
Derefter giver eleverne hinanden feedback og diskuterer kvaliteten af hinandens opgaver
ud fra kriterier, der på forhånd er defineret af læreren.

Eksempel på øvelsen

Byt opgaver og brug god tid på at læse hinandens opgaver grundigt igennem.
Læs nu opgaven igennem endnu engang, mens I hver især skriver noter til skrivemakkerens
opgave med fokus på brug af fagudtryk og sammenhæng i teksten i følgende tre kategorier:
1. behold
2. føj til
3. smid væk
Marker altså både gode pointer/afsnit/formuleringer, forslag til tilføjelser/uddybning og fejl/dårlige, uklare formuleringer.
Skriv gerne i margin af opgaveteksten.
Byt nu opgaver og læs skrivemakkerens kommentarer.
Diskuter derefter kommentarerne med skrivemakkeren og diskuter/vurder om du kan/vil bruge dem.

Formativ evaluering og opsamling på opgaven

Udvalgte kommentarer og diskussioner kan tages fælles i klassen - efter frivillighedsproncippet!

Kommentarer til forventet fagfagligt udbytte

Eleven træner at skrive og redigere opgaver ved at læse kritisk og konstruktivt og øver sig i faglig korrekthed.
Opgaven kan udvides ved også at træne den sproglige korrekthed ved at lade en runde 2 gå ud på at rette sproglige fejl,
herunder tegnsætningsfejl.

Kan bruges i

Alle sprogfag der har skriftlige afleveringer.

Forfatter:

Br